Jag är sedan augusti 2015 innehavare av en nyinrättad professur i havsförvaltingsrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Jag har tidigare bl. a. varit universitetslektor och ämnesföreståndare för miljörättsämnet vid Juridiska institutionen i Stockholm. Under 2013/2014 innehade jag en forskartjänst vid juridiska fakulteten vid Oxford University och Christ Church.

Min forskning har berört ett stort antal ämnen inom miljörättens, havsrättens och den ekonomiska folkrättens områden.

Jag är bl.a. författare till böckerna:

Prior Informed Consent and Hazardous Trade: Regulating Trade in Hazardous Goods at the Intersection of Sovereignty, Free Trade and Environmental Protection, 2nd ed, Kluwer Law International, 2009, samt

EU:s miljörätt, 3 uppl., Norstedts Juridik, 2011 (med Said Mahmoudi).