D. Langlet, D. Eklund & B. Eklund, ´Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar’ [’Liability for Contaminated Land at Leisure Boatyards with a Focus on Non-Profit Associations’], Institutionen för tillämpad miljövetenskap [Department of Applied Environmental Science], ITM-rapport 222 (2014).

Länk till fulltext

D. Langlet & C. Olsen-Lundh, “Legal Issues Concerning CCS”, Chapter 5 in Carbon Capture and Storage in the Skagerrak/Kattegat region, Final report, February 2012, 67-86.

S. Mahmoudi & D. Langlet, ”Planering av Sveriges havsområden – de folkrättsliga och europarättsliga möjligheterna och begränsningarna” [Planning of Sweden’s Sea Areas – The Possibilities and Limitations of International Law and European Law]. Published as Annex 2 to SOU (Swedish Government Official Reports) 2010:91 ”Planering på djupet – fysisk planering av havet”, 415-468.

S. Mahmoudi & D. Langlet, ”Det rättsliga skyddet av den marina miljön i Östersjön och Nordsjön: Gällande internationella och europeiska regler” [The Legal Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea and the North Sea: Applicable International and European Rules]. Published as Annex 4 to SOU (Swedish Government Official Reports) 2008:48, ”En utvecklad havsmiljöförvaltning”, 441-531. Case law and thematic reports to Journal of European Environmental & Planning Law, Vol. 1, no 1 and 3; Vol. 2 no 2 and 6; Vol. 3 no 1 and 2. Country reports for Sweden to Yearbook of International Environmental Law, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (2002 with S. Mahmoudi, 2011 with B. Bohman).